Du är här:

Vanliga begrepp inom konsumenträtt

Här finner du kortfattade förklaringar till några vanliga begrepp inom konsumenträtt.

Avbeställning
Konsumenten har alltid rätt att avbeställa en köpt vara innan varan har avlämnats till denne. Detta regleras i konsumentköplagen. Vid en avbeställning har säljaren rätt till ersättning för eventuella kostnader han haft för att ingå avtalet samt de särskilda kostnader han får för avbeställningen.

Betalning
Betalning ska ske när säljaren kräver detta såvida inget annat har avtalats. En förutsättning är att varan har mottagits eller att tjänsten har utförts.

Köp på distans
Distansköp är köp du gör exempelvis på internet eller via postorder.

Distans och hemförsäljningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felaktiga fakturor
Om du får en faktura som är direkt felaktig kan du vägra att betala den. Det kan exempelvis vara en faktura för något du aldrig beställt. Huvudprincipen är att den som hävdar att det finns ett avtal har att bevisa detta.

Garanti
Garantier är alltid frivilliga från säljarens eller tillverkarens sida.

Kvitto
Spara kassakvitto om du behöver byta eller reklamera något du köpt. Reklamationstid 3 år. Även kontoutdrag kan fungera som kvitto.

Reklamation
Du har ingen laglig rätt att få lämna tillbaka en felfri vara. Hör efter om öppet köp gäller och i så fall hur länge. Se till att det antecknas på kvittot.

Tvist
Grunden är att avtal ska hållas – köpt är köpt. Är det ett fel i varan eller tjänsten har du dock rätt att reklamera.

Öppet köp
Begär att få varan på öppet köp om du är osäker. Se till att det antecknas på kvittot.

Bytesrätt
Fråga i affären om du får byta varan. Du har ingen laglig rätt att byta eller lämna tillbaka en vara du köpt om det inte är något fel på den.

Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt enligt distansavtalslagen gäller endast vid hemförsäljning och distansavtal. Några exempel på distansavtal är köp via internet, telefonförsäljning, postorder och TV-shopping, det vill säga när konsumenten och säljaren inte träffas personligen. Ångerfristen är 14 dagar.

Presentkort
Vänta inte för länge med att använda det. Det kan bli värdelöst, till exempel om affären går i konkurs.

Sidan uppdaterades

2019-05-03

Sidansvarig: