Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kvalitet, utveckling och uppföljning

Kvalitet

Inom välfärdsförvaltningen arbetar vi systematiskt med att utveckla kvaliteten på verksamheten med utgångspunkt i SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetelänk till annan webbplats. Humanistiska nämndens och Omsorgsnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) utvecklas successivt med stöd av riktlinjen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9PDF som fastställdes av nämnderna i november 2018.

Utveckling

För att underlätta kvalitetsutvecklingsarbete inom välfärdsförvaltningen och ge en flerårig inriktning för det arbetet fastställde Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden i december 2014 en Strategisk plan för kvalitetsutveckling inom välfärdsförvaltningen 2015-2018.

Uppföljning

Enligt 7 kap. Dokumentationsskyldighet i SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetelänk till annan webbplats ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras och denna dokumentation finner du i:

2018

2017

Resultatet av uppföljningar:

Ständiga förbättringar

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och humanistiska nämnden arbetar med ständiga förbättringar för att öka medborgarnyttan. Årligen genomförs uppföljningar med utgångspunkt i omsorgsnämndens och humanistiska nämndens prioriteringar. Kommunen genomför också undersökningar för att få veta hur de som tar del av välfärdsförvaltningens service och omsorg upplever insatserna.

I ett föränderligt samhälle behöver även stöd och omsorg anpassas till nya krav och förutsättningar. Inom välfärdsförvaltningen pågår både interna utvecklingsprojekt och framtidssatsningar i samverkan med andra aktörer.

Sidan uppdaterades

2019-10-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Maria Hellsten
Kvalitetsledare, välfärdsförvaltningen
0660-881 28
Skicka e-post