Du är här:

Bostad med särskild service

Om det inte räcker att ge stöd i den egna bostaden kan det vara aktuellt med ett boende där personalstöd finns dygnet runt. Vilken form av boende som kan bli aktuell beror på vilket stöd som behövs.

Bostad med särskild service utgörs av fullvärdiga lägenheter som är geografiskt samlade. I anslutning till bostaden finns tillgång till personligt stöd i form av en fast personalgrupp. De som bor i en bostad med särskild service har tillgång till en gemensamhetslokal.

Om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till insatsen enligt denna lag.

Sidan uppdaterades

2019-05-23

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Majvor Wihlner
Biståndshandläggare
0660-888 14
Skicka e-post

Ulla Nilsson
Biståndshandläggare
0660-885 81
Skicka e-post

Mer information