Du är här:

Psykeveckan v 45

Tema 2019: ”Att lyckas”

Ett stort TACK till ni som besökte en eller flera föreläsningar under 2019-års ”Psykeveckan, v 45”. Det var 14:e gången som utbildningsveckan genomfördes!

Dessutom ett stort TACK till alla våra föreläsare som med entusiasm och inlevelse gav oss möjligheten att lyssna på intressanta och aktuella ämnen under veckan, ämnen som på olika sätt anknöt till årets tema ”Att lyckas”. Vi har fått idel lovord även från föreläsarana för arrangemanget och deras tid i Örnsköldsvik.

Om psykeveckan

”Psykeveckan, v 45”, är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och kunskap om psykisk (o)hälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta. Psykeveckan vill verka för ett öppnare samhälle där allas lika värde är självklart. Veckan samlar årligen mellan 1500-1600 åhörare.

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan Regionen (f d Landstinget), Arbetsförmedling, Kommun, Försäkringskassa, RSMH, Attention (anhörig-, brukar- och intresseorganisationer) och Svenska kyrkan Örnsköldsvik. Deltagandet är gratis.

Sidan uppdaterades

2019-11-11

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Ola Bäckström
Utvecklingsstrateg
073-270 49 95
Skicka e-post