Du är här:

Sysselsättning

Insatsen kan beviljas personer med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av meningsfull sysselsättning. En förutsättning är att personen har aktivitetsersättning eller sjukersättning via Försäkringskassan

Gäller personer mellan 18 och 67 år som på grund av psykisk funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte har en skälig levnadsnivå.

Om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till daglig verksamhet enligt denna lag.

Sidan uppdaterades

2019-05-28

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Vid frågor och ansökan:

Majvor Wihlner
Biståndshandläggare
0660-888 14
Skicka e-post

Ulla Nilsson
Biståndshandläggare
0660-885 81
Skicka e-post

Vid frågor om utförande av sysselsättning:

Mikael Byström
Enhetschef
0660-779 85

Mer information