Du är här:

Resor, transporter och parkering

För dig som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att åka kollektivt eller att förflytta dig till fots finns möjlighet att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Du som klarar att köra kör egen bil men på grund av en funktionsnedsättning har behov av att parkera nära ditt mål har möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sidan uppdaterades

2018-01-04

Sidansvarig: