Begränsad framkomlighet på Modovägen 21/8 - 6/9

Från och med onsdag 21 augusti till och med fredag 6 september kommer det att utföras arbeten intill Modovägen i närheten av gamla järnvägsstationen. Det innebär att trafikflödet kommer störas och framkomligheten påverkas under byggtiden.Trafikanter hänvisas därför till alternativa vägar.

Det är arbeten med slänt och murar som kommer att utföras i området, i syfte att minimera framtida risker för ras eller skred.

Vi hoppas på förståelse för de problem och störningar som kan uppkomma under arbetet.

Läs mer om aktuella vägarbeten och broprojekt.

Röd markering visar den sträcka på Mododvägen där arbete kommer utföras 21 augusti – 6 september. Klicka på bilden för att förstora.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-08-22

 Kontakta oss

Jan-Åke Zachrisson
Projektledare
0660 - 88 401

Dennis Lundgren
Byggledare
0660-88 273