Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Biljetter online - nu blir det enklare att boka och betala resor i skärgården

Nu blir det enklare att färdas med skärgårdstrafiken i Örnsköldsvik. Örnsköldsvik Hamn & Logistik AB, som bedriver färjetrafik i skärgården, har tillsammans med företaget Nortic tagit fram en lösning som gör att passagerarna enkelt kan boka och betala sina biljetter online.

Örnsköldsviks Hamn & Logistiks färjor trafikerar öarna Ulvön, Trysunda och Strängöarna från Köpmanholmen året runt. Från och med 30 maj kommer resenärerna att kunna köpa sina biljetter via mobilen eller annan enhet. Biljetterna levereras enkelt via mejl eller sms. Detta skapar en smidigare tur för både passagerare och skärgårdstrafiken, som snabbt läser av biljetterna med en applikation i mobilen innan avfärd.

– Nu inleder vi ett spännande samarbete med vår leverantör Nortic och än så länge är vi bara i första skedet. Vi vill se vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla ytterligare. Under sommaren kör vi en testperiod. Parallellt med vårt nya biljettsystem kommer vi under testperioden att behålla det gamla biljettsystemet, säger Runde Häreskog, utvecklingschef på Örnsköldsvik Hamn & Logistik.

Till att börja med kommer det nya bokningssystemet enbart att användas för personbiljetter. För frakt, fordon, 10-kort och årskort gäller samma bokningssystem som tidigare. Under testperioden kommer det också att vara möjligt att köpa personbiljett vid kajen för den som inte bokat online.

– Ambitionen är självklart att alla biljettyper ska kunna bokas och köpas via vårt nya system. Det kommer att öka tillgängligheten och spara tid för alla inblandade. Vi ser också möjlighet att skapa nya spännande lösningar tillsammans med våra samarbetspartners, fortsätter Christer Ögren, VD för Örnsköldsvik Hamn & Logistik.

Efter testperioden kommer det nya biljettsystemet att utvärderas och nödvändiga förbättringar genomföras för att systemet ska vara helt klart 2019.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-05-30

 Kontakta oss

Rune Häreskog
utvecklingschef
Örnsköldsviks Hamn & Logistik AB
070-263 63 60