Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny gång- och cykelväg Ås - Själevad invigd

Mikael Malmén, samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Jan-Åke Zachrisson, projektledare Örnsköldsviks kommun invigde tillsammans efterlängtad gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad.

Idag, onsdag 6 november invigdes den nya gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Malmén och Jan-Åke Zachrisson, projektledare, Örnsköldsviks kommun invigde genom att symboliskt länka samman den nya sträckan mellan Själevad och Örnsköldsviks centrum. 

-Fantastiskt roligt att vi är i mål. Det är ett omfattande arbete som gjorts och ett bra exempel på hur vi förbättrar trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter och stimulerar till ett mer hälsosamt och klimatsmart resande, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Malmén.

Den cirka 1,6 kilometer långa och 2,5 meter breda gång- och cykelvägen är byggd i direkt anslutning till Åsvägen och ansluter till befintlig gång- och cykelväg vid Kurvgränd i Ås samt vid Onsdagsvägen i Översjäla.

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen, som påbörjades sensommaren 2018, har innefattat nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser, ny energisnål gatubelysning, nya vatten- och avloppsledningar, nya dagvattenlösningar samt nya stomledningar för bredband. Nya vägräcken har monterats både på Åsvägen och Västeråsvägen. För att möjliggöra denna dragning har även omfattande geokonstruktioner utförts i form av gabionmurar samt släntstabilisering. I detta ingår omfattande borrning av dräner, sättning, bergbultar samt gjutning betongmurar.

Den nya gång- och cykelvägen har utrustats med tillgänglighetsanpassade busshållplatser

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-11-06