Viktbegränsning för enskilda vägar med start i april

Med anledning av tjällossningen är det snart dags att viktbegränsa de enskilda vägar som kommunen sköter med en maximal totalvikt på 4 ton. Till och med 1 april kommer vägarna vara öppna, därefter viktbegränsas vägarna eftersom, beroende på väder. De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller. Detta innebär att ni som bor, arbetar eller har aktiviteter längs de aktuella vägarna bör planera tunga transporter (grus, virke, balar och maskiner), så att tänkta transporter kan genomföras före eller efter viktbegränsningen.

Läs mer om transportdispenser.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-03-26

 Kontakta oss