Du är här:

Upplåtelse av offentlig plats

Offentlig plats är enligt ordningslagen allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som enligt detaljplanen är allmän plats. Även mark för hamnverksamhet och som är tillgänglig för allmänheten samt utrymmen inom- och utomhus som används för allmän trafik är offentlig plats. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål måste du söka tillstånd hos polismyndigheten.

För att hyra torghandelsplats söker du tillstånd från Cesam. Mer information finns under hyra torghandelsplatsöppnas i nytt fönster.

Från och med 29 april handläggs alla ärenden om upplåtelse av offentlig plats hos polisen i Sundsvall.

Detta innebär att det är viktigt att tänka på att skicka din ansökan i god tid. Under handläggningen skickas remisser till flera instanser. Normal handläggningstid är 1-2 veckor, men under vår och sommar tar det längre tid eftersom det är många som ansöker om tillstånd samtidigt. Har polisen fått din ansökan för sent kan det hända att de avvisar ansökan.

När din ansökan är registrerad hos polisen skickar de en inbetalningsavi till den e-postadress du angett. Om inte e-post angivits skickas avin per post. Observera att polisen inte börjar handlägga ditt ärende innan polisens handläggningsavgift är betald.

Så här går det till när du söker tillstånd

 • Du ansöker om tillstånd på polisens hemsida: Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats på polisen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökningsblanketten kan även hämtas och lämnas i polishusets reception. Observera att polisen inte börjar handlägga ditt ärende innan polisens handläggningsavgift är betald.
 • Polisen begär ett yttrande från kommunen om kommunen ansvarar för platsen. Polisen kan även be andra berörda att yttra sig.
 • Kommunen skriver ett yttrande till polisen med de villkor kommunen har för att upplåtelsen ska kunna godkännas. Kommunen har vetorätt vilket betyder att polisen inte kan ge tillstånd om kommunen inte anser att din ansökan kan godkännas. Oftast skriver kommunen att polisen får ge tillstånd om vissa villkor uppfylls, till exempel att du ska städa efter dig.
 • Polisen skickar beslutet och yttranden till dig.

Avgift

Polisen tar en avgift för att handlägga din ansökan. Här finns mer information om polisens avgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din ansökan godkänns och det är Örnsköldsviks kommun som äger marken så tar kommunen ut en avgift. Kommunens avgifter finns i avgifter för upplåtelse av offentlig platsPDF. Kommunen skickar ut en faktura till den adress du uppgivit i ansökan till polisen.

Vanliga upplåtelser

 • Uteservering
 • Gatupratare
 • Marknader
 • Utomhusarrangemang
 • Mässor
 • Tält
 • Sport- och fritidsarrangemang
 • Fester, t.ex. hamnfest, Barnens dag
 • Valstugor
 • Upplag för schaktmassor, bodar, container
 • Byggställningar  
 • Skylift, kranbil, teknikbil
 • Reklam

Sidan uppdaterades

2019-04-29

Sidansvarig: