Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Grävtillstånd / schakttillstånd

För att få gräva i offentliga mark krävs ett tillstånd - ett så kallat grävtillstånd. Offentlig mark definieras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, parker och andra plaser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän.

Grävtillstånd krävs även för grävning i vägområde till en kommunal gata eller övrig väg där kommunen sköter drift och underhåll.
Karta över kommunens enskilda vägar finns härPDF.

Anvisningar för grävning & ledningsförläggning i offentlig mark

I det här dokumentet finner du anvisningar för grävning i offentlig mark. De allmänna villkoren finns som bilaga till ansökningsblanketten.
Anvisningar för grävning i offentlig markPDF

Handläggningstid

Tänk på att lämna in ansökan om tillstånd i god tid
Handläggningstiden för grävtillstånd är 3 veckor och börjar räknas efter att komplett handling inkommit. Mindre arbeten kan oftast godkännas snabbare.

Ansökan om grävtillstånd

Fyll i blanketten ansökan om grävning i offentlig markPDF och skicka in den tillsammans med ritning över arbetet (normalt i skala 1:500) till:

gravtillstand@ornskoldsvik.se

Ansökan kan även skickas till:

Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Märk: Grävtillstånd

Avgift

För att handlägga ansökan om grävtillstånd tar vi ut en avgift. Avgiften justeras 1 januari varje år. För år 2020 är avgiften 1144 kronor per tillstånd + 23 kronor per längdmeter schakt i kommunal mark. Avgift för grävning i offentlig markPDF.

Ytterligare ansökningar och tillstånd som du kan behöva

Ibland kräver ett arbete, förutom en ansökan om grävtillstånd, även någon av nedanstående tillstånd. Tänk därför på att skicka in samtliga ansökningar i god tid eftersom de ofta hänger ihop och kompletterar varandra.

Trafikanordningsplan

Om ett arbete påverkar framkomligheten på väg/gata behövs en godkänd trafikanordningsplan vid vägarbeten. Det är ett tillstånd som söks hos och beviljas av Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet.

En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning i gatumark.

Här hittar du information och blankett för ansökan om trafikanordningsplan.öppnas i nytt fönster

Transportdispens

Behöver man använda tunga, breda eller långa transporter behövs tillstånd även för det. Tillståndet kallas transportdispens och krävs för transporter med högre bruttovikt eller om fordonet är bredare eller längre än vad Vägtrafikkungörelsen (VTK) tillåter. Även här är det kommunen som tar emot ansökningar och ger tillstånd.

Här finns mer information om transportdispens


Upplåtelse av offentlig plats

För att kunna gräva behöver man ibland använda offentlig mark för arbetsredskap etc. Då kräv ett upplåtelsetillstånd som man ansöker om hos Polisen.

Offentlig plats är enligt ordningslagen allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplanen redovisas som allmän plats.

Här finns mer information om upplåtelse av offentlig plats.

Sidan uppdaterades

2020-08-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ansökan och frågor gällande grävtillstånd skickas till: gravtillstand@ornskoldsvik.se

Martin Hanell
Utredningsingenjör
Samhällsbyggnadsförvaltningen
0660-880 00

E-tjänster och blanketter

Besöksadress

Postadress
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vikingagatan 38
891 88 Örnsköldsvik