Övik Parkering

Örnsköldsviks kommun har cirka 2 900 parkeringsplatser i centralorten. Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ansvaret för parkeringsplatser, parkeringsautomater och parkeringsövervakning på kommunens mark.

Genom att göra centrum tillgängligt med bra parkeringslösningar så skapar vi goda förutsättningar för såväl shopping som upplevelser.

Nya parkeringsavgifter i Paradisgaraget

Ny taxa i Paradisgaraget fr om 1 dec 2019: 12 kr/tim.

Månadsbiljett på Parkering Rådhuset

Nu går det att köpa månadsbiljett på Parkering Rådhuset, Viktoriaesplanaden 28. Månadsbiljetten betalas via sms/app, SMS Park (zon 6901) eller Parkster (zon 6627). Pris: 350 kr/mån. Läs mer här om månadsbiljett på Parkering Rådhuset.

Nya laddplatser i Paradisgaraget

6 st laddplatser finns nu i Paradisgaraget, plan 1, vid in- och utgång mot Paradiset. Läs mer om våra laddplatser.

Nya parkeringsavgifter i centrala Örnsköldsvik 2018

Sedan januari 2018 pågår ett arbete med att justera parkeringsavgifter i centrala Örnsköldsvik och att utöka parkeringsförbudsområdet*. Förändringarna är ett led i kommunens parkeringspolicy.PDF

Avgiften kommer att höjas på vissa platser och att sänkas på andra. Var därför uppmärksam på skyltar och information vid parkeringsautomaten om vilken avgift som gäller. Förändringsarbetet pågår succesivt med start i centrala staden och fortsätter sedan med Arenaparkeringen och därefter norrut mot Örnsköldsviks sjukhus. Hösten 2018 planeras arbetet att vara klart.

Här kan du ta del av zon med avgifter för respektive område.PDF

*Parkeringsförbudsområde

Inom ett parkeringsförbudsområde får du bara parkera där det finns vägmärken som visar att det är tillåtet att parkera. Alla infarter till området har vägmärket som talar om att det är ett parkeringsförbudsområde. Förbudet gäller tills du passerar det vägmärke som visar att förbudsområdet upphör.

Illustration med vägmärken som informerar om parkering, parkeringsförbudsområde och områdesförbud upphör.

Vägmärken för parkering, parkeringsförbudsområde och områdesförbud upphör.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss via 0660-26 62 62 eller info@ovikparkering.se.

 Kontakta oss

Övik Parkering
Reception: Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik

Telefon: 0660 - 26 62 62
E-post: info@ovikparkering.se

Sedan 1 oktober 2016 kan du enbart betala med kort, SMS och via app (Parkster eller SMS Park) i Örnsköldsvik kommuns parkeringsautomater.

Öppettider

Öppettider: mån - fre 07:45 - 16:00