Rapport från enkätundersökning om fritid och utevistelse 2018

Nu är rapporten från höstens stora enkätundersökning om fritid och utevistelse färdig.

Rapport från enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun 2018PDF.

Bilagor till Rapport från enkätundersökning [...] 2018PDF.

Under hösten fick slumpvis utvalda medborgare en enkät i brevlådan. Resultaten från undersökningen kommer vi använda för att bli bättre på att skapa goda möjligheter till naturupplevelser, avkoppling, fysisk aktivitet, hållbara transporter och hälsa.

Bland resultaten ser vi att nöjes- och motionspromenader är den vanligaste uteaktiviteten, och att den viktigaste aktiviteten på sommaren är att ströva i skog och mark. Vi ser också att viktiga insatser för att underlätta möjligheterna att utöva friluftsliv bland annat är bättre underhåll av spår och leder, bättre underhåll av rast- och badplatser, bättre och mer tillgänglig information om vilka möjligheter till friluftsliv som finns, fler gång- och cykelvägar, bättre belysning vintertid och att utöka kollektivtrafiken.

Aktuelltartikel publicerad av: Tina Ottosson

2019-05-22

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Bo Edman
Friluftsstrateg
0660-785 92
Skicka e-post