Medlemsbidrag till Barn- och ungdomsföreningar (inte idrott)

Bidraget avser att stödja föreningar med verksamhet för barn och unga i åldern 6-25 år.

Villkor

För att beviljas medlemsbidrag måste föreningen uppfylla allmänna bestämmelser för bidrag.

Föreningen ska vara öppen för alla och medlemskapet ska vara frivilligt. Den ska även vara självständig och demokratiskt uppbyggd. Verksamheten får inte strida mot demokratins idéer och föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation som sorterar under Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Förening som inte är ansluten till riksorganisation men som har betydande barn- och ungdomsverksamhet kan beviljas bidrag efter särskild prövning.

Barn- och ungdomsförening som är berättigad medlemsbidrag måste arbeta mot de övergripande målen som Sveriges riksdag antagit för ungdomsverksamhet i förening. Målen är att:

  • Främja barn och ungas demokratiska fostran
  • Främja jämställdhet och jämlikhet
  • Arbeta för att ge barn och unga en meningsfull fritid
  • Arbeta för att engagera fler unga i föreningslivet

Bidraget beräknas på antal aktiva medlemmar, 6-25, år som är registrerade i föreningen vid kalenderårets slut. Med aktiv medlem avses den som betalat medlemsavgift och deltar i föreningens verksamhet.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post

Mer information