Utvecklingsbidrag

Bidraget avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling för i första hand barn och unga.

Bidraget kan betalas ut för en eller flera nedanstående punkter:

  • Möjliggöra insatser för ökad integration, tillgänglighet och delaktighet.
  • Möjliggöra insatser för ökad jämställdhet.
  • Möjliggöra insatser för ökad klimat- och miljömedvetenhet.
  • Möjliggöra för projekt och offentliga evenemang, inte jubiléer eller fester.

Villkor

Förening som söker bidrag måste uppfylla de allmänna kraven för bidrag. Bidrag betalas ut efter särskild prövning och ställs i relation till kultur- och fritidsnämndens mål samt hur väl ansökan uppfyller bidragets syfte. Bidrag betalas inte ut till återkommande arrangemang.

Ansökan kan göras löpande under året.

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post

Mer information