Bidrag till Fiskepremiärer

Bidraget avser att stödja föreningar som vill arrangera fiskepremiärer för barn och unga upp till 16 år innan ordinarie fiskepremiär. 

Bidraget kan sökas för att beställa extra fisk. 

Föreningen måste annonsera om arrangemanget för att beviljas bidrag. Senast en (1) vecka innan premiär ska föreningen skicka över underlag till ansvarig handläggare på Föreningsbyrån så att arrangemanget kan marknadsföras. 

Bidragets storlek är maximerat till 5 000 kr. 

Ansökan måste vara godkänd innan fiskepremiären och betalas ut när premiären varit och kvitto på inköpt fisk skickats in till Föreningsbyrån. 

Ansökan lämnas in senast 1 april. 

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Patrik Karlin
0660 - 785 93
Skicka e-post

Mer information