Driftbidrag till Fiskevårdsområden

Bidraget avser att stödja fiskevårdsområdesföreningar verksamma inom Örnsköldsviks kommun för att stimulera och underlätta för friluftsliv och sportfiske. 

För att föreningen ska vara berättigad driftsbidrag ska fisket upplåtas till allmänheten och vara gratis för unga upp till 16 år. Undantag kan göras för utsättningsvatten och där lokala regler säger annat. 

Bidraget kan betalas ut till en samverkansförening för fiskevårdsområden om de inblandade fiskevårdsområdena tycker att det är lämpligt. Bidraget kan även betalas ut till föreningar som arrenderar vatten där fiske upplåts till allmänhet. 

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Grundbidrag

Bidragets storlek avgörs av fiskevårdsområdets vattenareal och kilometer rinnande vatten (åar, älvar) enligt följande system.

Sammanlagd vattenareal

Bidrag

Mindre än 300 hektar

500 kr

300 - 599 hektar

1 000 kr

Mer än 600 hektar

1 500 kr

 

 

Antal kilometer rinnande vatten

 

Mindre än 10 kilometer

300 kr

10 - 19 kilometer

500 kr

Mer än 20 kilometer

800 kr

 

Skötselbidrag

För skötsel av serviceanläggningar avsedda för sportfiskare betalas bidrag enligt följande ut:

Vindskydd

300 kr

Fiskebrygga, handikappanpassad eller flytbrygga

300 kr

Toalett

400 kr

Raststuga öppen för allmänheten

500 kr

Sopkärl, beställt av MIVA

500 kr

 

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Patrik Karlin
0660 - 785 93
Skicka e-post

Mer information