Upprustningsbidrag till Friluftsområden

Bidraget avser att stödja föreningar vid större investeringar och underhåll av frilufts- och fiskevårdsområden för att förbättra service och tillgänglighet för friluftsliv och sportfiske. 

Bidraget betalas ut med högst 25 % av marknadsmässiga kostnader. 

Upprustningsbidraget kan användas till upprustning av stugor, inköp av bryggor, vindskydd, bänkbord, skyltar och informationstavlor. Bidraget kan också användas till handikappanpassning av stigar, toaletter, bryggor med mera. Redskap för fiskevårdande insatser, minkfällor, ryssjor och mjärdar samt biotopåterställning är också möjligt att söka bidraget för. 

Med ansökan ska redovisning av planerade åtgärder och en finansieringsplan bifogas. Kräver åtgärden bygglov eller strandskyddsdispens ska de handlingarna också bifogas. Kostnader kring bygglov och strandskyddsdispens betalas av Örnsköldsviks kommun. 

Ansökan kan göras löpande under året. 

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Patrik Karlin
0660 - 785 93
Skicka e-post