Ledarutbildningsbidrag

Bidraget avser att ge föreningar ekonomisk möjlighet att utbilda barn- och ungdomsledare för att höja kompetensen inom föreningen och möjliggöra utveckling för barn- och ungdomsverksamhet 7-25 år.

Villkor

För att beviljas ledarutbildningsbidrag måste föreningen uppfylla kraven för sammankomstbidrag.

Bidraget beviljas för utbildningskostnader som kursavgift, resekostnader, studie-material, lokalkostnader och eventuell kostnad av inhyrd föreläsare. Endast kurser arrangerade av eller i samverkan med riks- eller distriktsorganisation är bidragsberättigade.

Studiecirklar, kongresser och läger är inte bidragsgrundande. Vid externa utbildningar är kursavgift och resekostnader bidragsgrundande. Vid interna utbildningar är studiematerial, lokalkostnader och kostnader inhyrd föreläsare bidragsgrundande.

Ansökan lämnas in senast 2 månader efter genomförd utbildning tillsammans med bifogat verifikat.

Ledarutbildningsbidraget fördelas enligt följande:

  10 - 100 medlemmar

5 000 kr

101 - 150 medlemmar

6 000 kr

151 - 200 medlemmar

7 000 kr

201 - 250 medlemmar

8 000 kr

251 - 300 medlemmar

9 000 kr

301 - 350 medlemmar

10 000 kr

351 - 400 medlemmar

11 000 kr

401 och uppåt

12 000 kr

 

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post

Mer information