Medlemsbidrag till Funktionsrättsföreningar

Bidraget avser att stödja funktionsrättsföreningar i deras verksamhet och som företrädare för medlemmarna.

Villkor

Förening som söker medlemsbidraget måste uppfylla de allmänna kraven för bidrag.

Föreningen ska vara öppen för alla och medlemskapet ska vara frivilligt, den ska även vara självständigt och demokratiskt uppbyggd. Verksamheten får inte strida mot demokratins idéer och föreningen ska vara ansluten till en statsbidragsberättigad riksorganisation

Förening som inte är ansluten till riksorganisation men som har betydande verksamhet kan beviljas bidrag efter särskild prövning.

Bidraget är ett fast belopp beräknat på antal medlemmar i föreningen vid kalenderårets slut.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Maria Strömqvist
0660 - 887 82
Skicka e-post

Mer information