Sammankomstbidrag till Funktionsrättsföreningar

Bidraget avser att stödja funktionsrättsföreningar som är berättigade statligt lokalt aktivitetsstöd.

Villkor

För att beviljas bidrag ska föreningen uppfylla de allmänna kraven för bidrag. Utöver det ska föreningen under bidragsåret ha genomfört minst 20 sammankomster och haft minst tio (10) medlemmar.

Med bidragsberättigad sammankomst menas en ledarledd sammankomst med minst tre (3) deltagare utöver ledare. Sammankomsten ska vara minst 45 minuter, planerad och beslutad av föreningens styrelse eller motsvarande. Oavsett antal deltagare och aktivitetens längd betalas sammankomstbidrag endast ut en (1) gång per dag och grupp.

Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller aktivitet delas på flera grupper i syfte att få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser och bingon. För studiecirklar anordnade av studieförbund eller sammankomster som anordnas i samarbete med skolan under skoltid betalas inget bidrag ut.

Ansökan lämnas in senast 15 september

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Maria Strömqvist
0660 - 887 82
Skicka e-post

Mer information