Anläggningsbidrag

Bidraget avser att stödja idrottsföreningar som äger egen anläggning.

Villkor

För att beviljas anläggningsbidrag måste föreningen uppfylla kraven för sammankomstbidrag. Föreningen ska se till att anläggningen hålls i gott skick och är driftsäker samt ha en underhållsplan på minst tre (3) år. Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänhet, skolor och andra ideella föreningar att låna eller hyra.

För föreningar med mer än 200 bidragsberättigade aktiva medlemmar multipliceras anläggningsstödet med 1,2. För föreningar med mer än 400 bidragsberättigade aktiva medlemmar multipliceras anläggningsstödet med 1,5. Med aktiv medlem avses den som har betalat medlemsavgift och deltar i föreningens träningsverksamhet.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Byggnader

Bidrag

Omklädningsrum/WC/Dusch

170 kr/m²

Kansli/kök

140 kr/m²

Övriga samlingsrum

85 kr/m²

Varmförråd

40 kr/m²

Verksamhetsytor

Verksamhetsytor

Bidrag

Fotbollsplan gräs - minst 100 x 60 m

20 000 kr

Konstgräsplan - minst 100 x 60 m

20 000 kr

Ungdomsplan gräs - minst 55 x 35 m

7 500 kr

Ungdomsplan konstgräs - minst 55 x 35 m

7 500 kr

Fotbollsplan grus - minst 100 x 60 m

5 000 kr

Ungdomsplan grus - minst 55 x 35 m

3 000 kr

Tennisbana - grus

2 000 kr

Tennisbana - asfalt

1 000 kr

Ishockeyplan - Med belysning och sarg

6 000 kr

Mindre isbana

1 500 kr

Ridplan med belysning

2 kr/m²

 

 

Motionsspår

Bidrag

Märkta vinter eller sommar - Mindre än 10 km

1 000 kr

Märkta vinter eller sommar - 10 - 20 km

1 500 kr

Märkta vinter eller sommar - Mer än 20 km

2 000 kr

 

 

Märkta vinter och sommar - Mindre än 10 km

2 000 kr

Märkta vinter och sommar - 10 - 20 km

3 000 kr

Märkta vinter och sommar - Mer än 20 km

4 000 krElljusspår

4 500 kr/km

 

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post

Mer information