Kartbidrag

Bidraget avser att stödja framställning och revidering av orienteringskartor.

Villkor

Orienteringsklubbarna ska årligen gemensamt till Föreningsbyrån redovisa en rullande 5-års plan. I planen ska framgå vilka områden som avses, yta i km2 samt kostnadsberäkning. Vid nyproduktion kan förskott på bidraget betalas ut efter färdigställande av grundmaterialet, dock högst 50 % av den totala kostnaden, mot uppvisande av verifikat. Resterande bidrag betalas ut mot redovisning av färdig karta.

 

Bidrag kan beviljas för framställning/revidering

enligt följande:


Nyproduktion

7 000 kr/km2

Omfattande revidering

5 000 kr/km2

Enkel revidering

1 000 kr/km2

 

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Westman
Skicka e-post

Mer information