Maskinbidrag

Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningar som äger egen anläggning med inköp av maskiner.

Förening kan beviljas bidrag med högst 50 % av den totala kostnaden för inköp av maskiner. Bidraget betalas ut mot uppvisande av faktura för inköpet.

Villkor

Förening som söker bidraget måste uppfylla allmänna bestämmelser för bidrag. Ansökan måste komma in och hanteras av Föreningsbyrån innan inköp av maskinen kan göras.

Till ansökan om maskinbidrag ska kostnadskalkyl och finansieringsplan bifogas.

Handläggning

Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån går efter ansökningstidens slut igenom alla bidragsansökningar och prioriterar dem efter av nämnden beslutad budgetram. Ansvarig handläggare ger föreningen besked om bidraget beviljats eller avslagits. Vid avslag krävs att föreningen lämnar in en ny ansökan för att en ny prövning av ärendet ska göras.

Ansökan inlämnad senast 15 april handläggs 16 april till 15 maj.
Ansökan inlämnad senast 15 oktober handläggs 16 oktober till 15 november.

Sidan uppdaterades

2019-01-30

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Johan Strömqvist
0660 - 885 61
Skicka e-post

Mer information