Sammankomstbidrag

Bidraget avser att stödja idrottsföreningar som anordnar aktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 7-25 år.

Villkor

Idrottsförening ska under året ha genomfört minst 20 verksamhetstillfällen för deltagare i åldersgruppen 7 – 25 år och vid bidragsårets utgång haft minst tio (10) medlemmar i åldrarna 7 – 25 år.

Bidrag

För att beviljas bidrag ska föreningen uppfylla allmänna bestämmelser för bidrag. Dessutom ska föreningen under bidragsåret ha genomfört minst 20 bidragsberättigade sammankomster för deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna 7-25 år.

Med bidragsberättigad sammankomst menas en ledarledd sammankomst med minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år utöver ledare. Ledaren måste vara minst 13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. Sammankomsten ska vara minst 45 minuter, planerad och beslutad av föreningens styrelse eller motsvarande. Oavsett antal deltagare och aktivitetens längd betalas sammankomstbidrag endast ut en (1) gång per dag och grupp.

Med aktiv medlem avses den som betalat medlemsavgift och deltar i föreningens träningsverksamhet.

Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller aktivitet delas på flera grupper i syfte att få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser och bingo. För studiecirklar anordnade av studieförbund eller sammankomster som anordnas i samarbete med skolan under skoltid betalas inget bidrag ut.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post

Mer information