Bidrag till Skolidrottsföreningar

Bidraget avser att stödja föreningar som har sin grund inom skolan och följer villkoren för sammankomstbidrag.

För att beviljas bidrag ska föreningen uppfylla de allmänna kraven för bidrag. och genomfört minst 20 bidragsberättigade sammankomster för deltagare i åldersgruppen 7-25 år och haft minst tio (10) aktiva medlemmar i åldrarna 7-25 år.

Med bidragsberättigad sammankomst menas en ledarledd sammankomst med minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år utöver ledare. Ledaren måste vara minst 13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. Sammankomsten ska vara minst 45 minuter, planerad och beslutad av föreningens styrelse eller motsvarande. Oavsett antal deltagare och aktivitetens längd betalas bidrag endast ut en (1) gång per dag och grupp. Med aktiv medlem avses den som betalat medlemsavgift och deltar i föreningens träningsverksamhet.

Bidrag beviljas inte om naturlig grupp eller aktivitet delas på flera grupper i syfte att få högre bidrag. Bidrag beviljas inte heller till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser och bingon. För studiecirklar anordnade av studieförbund eller sammankomster som anordnas i samarbete med skolan under skoltid betalas inget bidrag ut.

Ansökan lämnas in senast 15 september.

Skolidrottsföreningar kan även söka ledarutbildningsbidrag för utbildningar på annan tid än skoltid enligt villkoren för ledarutbildningsbidrag. Ledarutbildningsbidraget har ett maxbelopp fastställt till 20 000 kr per år.

Ansökan för ledarutbildningsbidrag lämnas in senast två månader efter genomförd utbildning tillsammans med bifogat verifikat.

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post

Mer information