Upprustningsbidrag

Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringsarbete och upprätthållande av standard i föreningsägda lokaler och anläggningar.

Bidraget kan beviljas till högst 25 % av marknadsmässiga kostnader. Beviljas föreningen statligt bidrag kan kommunens bidragsdel uppgå till 30 %.

Förening som beviljas bidrag ska påbörja arbetet inom ett (1) år och slutföra det inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter slutbesiktning och verifikat är inskickade.

Villkor

Förening som söker bidraget måste uppfylla allmänna bestämmelser för bidrag. Ansökan måste komma in och hanteras av Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.

Till ansökan om upprustningsbidrag ska ritningar, planritning, fasader, situationsplan, kostnadskalkyl, finansieringsplan och driftskalkyl bifogas.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka kriterier som ska gälla för prioritering och fördelning av bidraget.

Anläggningar som innehåller huvudsaklig kommersiell vuxenverksamhet beviljas inte upprustningsbidrag.

Handläggning

Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån går efter ansökningstidens slut igenom alla bidragsansökningar och prioriterar dem efter beslutade kriterier. Ansvarig handläggare ger föreningen besked om bidraget beviljats eller avslagits.

Vid avslag krävs att föreningen lämnar in en ny ansökan för att en ny prövning av ärendet ska göras.

Ansökan inlämnad senast 15 april handläggs 16 april till 15 maj. 
Ansökan inlämnad senast 15 oktober handläggs 16 oktober till 15 november

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johan Strömqvist
Upprustning egna anläggningar/lokaler
0660 - 885 61
Skicka e-post