Arrangörsstöd

Bidraget syftar till att fler offentliga kulturarrangemang skapas i Örnsköldsviks kommun.

Villkor

Bidrag kan sökas av ideella kulturföreningar som uppfyller de allmänna kraven för bidrag. För arrangerande föreningar kan avvikelse från de allmänna kraven göras i samverkan med ansvarig handläggare på Föreningsbyrån.

Bidraget måste sökas och beviljas innan arrangemanget. Kulturarrangemang som riktar sig till av nämnden prioriterade grupper främjas.

Ett kulturarrangemang kan vara scenframträdande, utställningar eller föredrag.

Bidraget betalas ut i förskott till föreningen. Om föreningen inte kan redovisa att den verksamhet som legat till grund för bidraget genomförts kan beviljade medel krävas tillbaka.

Bidraget fördelas utifrån den budgetram kultur- och fritidsnämnden avsätter.

Ansökan kan göras löpande under året.

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Bettan Edberg
0660 - 883 64
Skicka e-post

Mer information