Kulturarvsföreningar

Bidraget avser att stödja föreningar vars huvudsakliga verksamhet är att bevara, använda och utveckla det lokala kulturarvet. Kulturarvsföreningar kan söka följande bidrag: basbidrag, verksamhetsbidrag, upprustningsbidrag och utvecklingskicken.

Mer information, ansökningsblanketter och kontaktuppgifter hittar du under respektive bidrag i undermenyn.

Basbidrag

Bidraget kan sökas av socknarnas elva hembygdsföreningar och de av nämnden beslutade fyra föreningar med industrihistorisk inriktning, vars syfte och mål är att bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet.

Villkor

Förening som söker basbidraget måste uppfylla allmänna bestämmelser för bidrag.

Föreningar kan för sin vårdande och dokumenterande verksamhet få ett bidrag på 10 000 kr samt halva försäkringskostnaden.

Ansökan lämnas in senast 2 maj.

Verksamhetsbidrag

Bidraget kan sökas av förening som uppfyller allmänna bestämmelser för bidrag.

Villkor

Bidraget kan sökas av föreningar som är berättigade basbidrag och av förening som är ansluten till riksorganisation men inte är berättigad basbidrag.

Föreningar kan söka verksamhetsbidrag för öppen verksamhet.

Verksamhetsbidraget bestäms utifrån befintlig budgetram och efter fördelning av basbidrag.

Ansökan lämnas in senast 2 maj.

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Maggis Frisk
0660 - 886 02
Skicka e-post

Mer information