Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Översyn av det totala föreningsstödet

Slutrapport Översyn av det totala föreningsstödet.PDF

Under 2017/18 pågår det en översyn av det totala föreningsstödet. Arbetet leds av kultur- och fritidsavdelningen i samverkan med föreningslivet. Målet är att nya bidragsregler och andra stöd ska vara antagna och börja gälla från och med 1 januari 2019. Synpunkter från civilsamhället är värdefulla.

Förslag till förändringar i nuvarande bidragsregler

Efter dialogmöten med föreningslivet och insamling av synpunkter via enkäter och webbformulär finns nu ett förslag till föränding i nuvarande bidragsregler och subventioner. Förslag på förändringar är utskickat till föreningar och de som deltagit vid höstens/vinterns dialogmöten. Ta gärna del av de föreslagna förändringarna. Har du synpunkter vill vi ha in dem senast 15 juni till sandra.b.johansson@ornskoldsvik.se

Förslag till förändringar i bidrag och subventioner i Bedragsregler för ideella föreningar i ÖrnsköldsvikPDF

Syftet med översynen

Syftet med översynen av det totala föreningsstödet är att bidragssystemet ska ha en likvärdig effekt för samtliga berörda föreningar och nya verksamheter. Prioriterat är att föreningarna ska vara delaktiga i processen och att stödet ska vara gynnsamt för så många som möjligt. Fokus för översynen är inte att förändra så mycket som möjligt utan att vara lyhörd inför föreningarnas och civilsamhällets behov.

Bakgrund till översynen

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 18 november 2015 att under 2016 påbörja en översyn och kartläggning av kommunens stöd till föreningslivet. Översynen ska omfatta kommunens totala stöd till föreningar. Utvärderingsringen* fick uppdraget att kartlägga det kommunala stödet till föreningar inom kultur och fritidsavdelningens verksamhetsområde under 2015. Uppdragets huvudsakliga syfte var att ta fram ett underlag för den kommande bidragsöversynen med utgångspunkt i att det totala stödet ska fördelas på ett så bra och rättvist sätt som möjligt.

* Utvärderingsringen startades 1995 och är främst ett nätverk för tjänstepersoner i offentlig sektor. Nätverket gör det möjligt för medlemmarna att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper i olika frågor.

De gör även hela eller delar av olika utredningar, främst för offentlig sektor, samt har tillgång till enkätverktyg som kan användas vid pappers- alternativt webbenkäter.

Utvärderingsringen utför även administration för SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Sidan uppdaterades

2020-11-18

Sidansvarig: