Du är här:

Bidrag till sommarlovsaktiviteter 2020

På grund av situationen med Covid-19 har staten tilldelat kommuner stödpaket. Örnsköldsviks kommun har beslutat att en del av de medlen ska gå till föreningslivet för att möjliggöra för föreningar att erbjuda barn och unga gratis sommarlovsaktiviteter.

Aktiviteterna ska genomföras enligt myndigheternas rekommendationer kring Covid-19 och helst ske utomhus.

Tänk på att ta föranmälan till alla aktiviteter så ni har koll på antalet deltagare.

Vilka kan söka bidraget?

  • Bidrag kan sökas av föreningar som är skrivna och verksamma i Örnsköldsviks kommun.

Kriterier för bidraget:

  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och ungdomar mellan 6-15 år.
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • Aktiviteterna ska marknadsföras via kommunens lovsida. Informationsmaterial måste därför skickas till foreningsbyran@ornskoldsvik.se senast 31 maj.

Om man får bidraget beviljat:

Om föreningen får bidraget beviljat betalas det ut i förskott. Efter genomförd aktivitet ska föreningen lämna in en redovisning av aktiviteten.

Föreningar inom Bygdsamområden

För att underlätta administrationen kontakta ert Bygdsam kring vad ni vill göra och hur mycket ni söker i bidrag för aktiviteten så gör Bygdsam en samlad ansökan och informationsmaterial likt fjolåret.

Sidan uppdaterades

2020-04-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån -
Sandra Johansson

0660 - 882 15
Skicka e-post

E-tjänster och blanketter