Du är här:

Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och lotteriförordningen. Ett lotteri kan definieras som en verksamhet där deltagarna kan erhålla en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få och där möjligheten att vinna helt beror på slumpen.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett arrangemang är ett lotteri eller en tävling. Huvudregeln är att ett arrangemang som avgörs av ett slumpmoment är ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (t.ex. skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem får anordna ett lotteri?


Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

I vissa fall behövs inte tillstånd för att få anordna lotterier. Kontakta kommunens föreningsbyrå för mer information kring de olika reglerna. Kontaktuppgifter finns till höger här på sidan.

Var söker jag tillstånd för ett lotteri?


Vänd dig till kommunens föreningsbyrå om du vill ansöka om lotteritillstånd eller har frågor kring lotterier.

Under E-tjänster och blanketter finns blanketter som rör lotterier. Du har också möjlighet att registrera lotteri via ett webbformulär.

Sidan uppdaterades

2019-09-25

Sidansvarig: