Du är här:

Friluftspolitik och styrning

​Styrande dokument

I kommunens arbete med att ta fram ett friluftsprogram antog kommunfullmäktige 24 november 2014 en friluftspolitisk policy som anger huvudinriktningen i arbetet med att utveckla friluftslivet.
Läs mer om kommunens friluftspolicy.PDF

Kommunstyrelsen har antagit en friluftspolitisk strategi som anger hur kommunen ska arbeta för att uppnå syftet med policyn.
Läs mer om kommunens friluftspolitiska strategi.PDF

Förvaltningschefsgruppen har utifrån policy och strategi godkänt "Riktlinjer och åtgärder" för arbetet med friluftsliv. Detta dokument är grunden för årliga prioriteringar inom ramen för Friluftslyftet. Inom Friluftslyftet har en miljon kronor avsatts årligen för att förverkliga olika satsningar.
Läs mer om Riktlinjer och åtgärder för friluftsarbetet i Örnsköldsviks kommunPDF

Läs mer

Rapport från framtagande av en friluftsplanPDF
Medborgarenkät 2012 - Friluftslivet i ÖrnsköldsvikPDF
Föreningsenkät Friluftsliv 2013PDF
Friluftslyftet 2018PDF
Rapport från enkätundersökning om fritid och utevistelse 2018PDF
(bilagor till Rapport från enkätundersökning [...] 2018PDF)

Karta

Områden av särskilt intresse för friluftslivet (f-områden) finns redovisade i kommunens översiktsplan. I arbetet med friluftsprogrammet har det gjorts en översyn av dessa. På denna karta hittar du alla f-områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt föreslagna gränsändringar. Inom varje område kan du även hitta mer information om bland annat naturtyp, naturskydd eller anordningar som toaletter, skidspår, vindskydd med mera.

Kontakt

Bo Edman, friluftsstrateg, 070-602 86 10, bo.edman@ornskoldsvik.se

Sidan uppdaterades

2019-05-21

Sidansvarig: