Du är här:

Lights – High Coast Art Festival 2020

lights High Coast Art festival

Lights 2020

Festivalen går av stapeln 31 jan–1 feb 2020. Årets tema är dans och festivalens innehåll byggs genom att organisationer, företag och enskilda personer är med och skapar aktiviteter och visar upp sig och sina verk. Festivalkonceptet som rör sig kring tillfällig offentlig konst i Örnsköldsviks stadskärna kan tolkas brett utifrån temat. Vi välkomnar särskilt andra konstformer och kreatörer med olika utgångspunkter.

Arbetsmöten Lights High Coast Art Festival 2020

Vill du och dina vänner eller din förening bidra till att Lights 2020 fylls med fler programpunkter och nya spännande samarbeten? Här finns tillfälle att vidareutveckla idéer och knyta kontakter samt få tips på finansieringsmöjligheter, tänkbara platser, lokaler m.m.

Tid: drop in kl 16-18.
Datum: 8 oktober, 5 november, 3 december, 14 januari
Plats: Örnsköldsviks museum & konsthall

Varmt välkommen! Vi håller cafeet öppet!

OpenSpace 28 augusti

Temat var "Vad skulle du vilja skapa/genomföra som en del av Lights - High Coast Art Festival 2020?"

Här hittar du dokumentationen från mötetPDF.

Medfinansiering och bidrag

Arrangörsstöd

Bidraget syftar till att fler offentliga kulturarrangemang skapas i Örnsköldsviks kommun. Villkor:

  • Bidrag kan sökas av ideella kulturföreningar som uppfyller de allmänna kraven för bidrag.
  • Bidraget måste sökas och beviljas innan arrangemanget.
  • Ett kulturarrangemang kan vara scenframträdande, utställningar eller föredrag.
  • Bidraget betalas ut i förskott till föreningen. Om föreningen inte kan redovisa att den verksamhet som legat till grund för bidraget genomförts kan beviljade medel krävas tillbaka.
  • Bidraget fördelas utifrån den budgetram kultur- och fritidsnämnden avsätter.

Ansökan kan göras löpande under året.

Ansök om Arrangörsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta bettan.edberg@ornskoldsvik.se, 0660-883 64

Världsklass Örnsköldsvik

Om ni är två eller fler aktörer som vill skapa eller genomföra något som en del av High Coast Art Festival 2020 finns möjlighet för er att söka medfinansiering från Världsklass Örnsköldsvik. Det går att söka medfinansiering för upp till 50% av de faktiska kostnaderna. (Medfinansieringen kan inte användas för att betala egen lön eller arvode för arbetsinsatsen i projektet. Däremot köp av möjliggörande tjänster som exempelvis montering, frakttjänster eller likande.)

För att söka medfinansiering behöver ni svara på följande frågor i en kortfattad ansökan:

  • Vad är det ni vill göra som en del av High coast art festival 2020?
  • Vilka aktörer är ni som genomför det tillsammans? (minst två)
  • Budget: Vilka kostnader har ni för satsningen som helhet? Vem bidrar med vad och hur mycket för att täcka kostnaderna?
  • Vilken summa söker ni från Världsklass Örnsköldsvik och vilka typer av kostnader ska den finansieringen täcka?

Vid frågor eller för att lämna in en ansökan, kontakta frida.knutsson@ornskoldsvik.se

Lights 2019

En konsthändelse som lyste upp i mörkret

Lights – High Coast Art Festival 2019 var en festival baserad på tillfällig offentlig konst. Festivalen lät människor som inte självmant söker upp konstens rum bli drabbade av den på stadens gator.

Konstfestivalen lyste upp Örnsköldsviks stadskärna – därav namnet Lights.

Mer om Lights 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Idén med Lights - High Coast Art Festival kom fram i en workshop med fria aktörer och kommunala tjänstepersoner. Genomförandet bygger på gemensamma insatser.

Ansvariga är Örnsköldsviks museum & konsthall och Världsklass Örnsköldsvik, i samarbete med alla som vill delta.

Sidan uppdaterades

2019-09-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mer information

Bidrag och medfinansiering:

Arrangörsstöd

Världsklass

Mer information

Lights - High Coast Art Festival genomförs för andra gången 2020.

Målet är att bli ännu bättre och att involvera ännu fler. Visionen är att alla ska kunna möta offentlig konst i sin vardag.

Ansvariga är Örnsköldsviks museum & konsthall och Världsklass Örnsköldsvik, i samarbete med alla som vill delta.