Du är här:

Lights – High Coast Art Festival

lights High Coast Art festival

Var med och skapa Lights – High Coast Art Festival 2020!

Välkommen till ett Open Space-möte med sikte på Lights – High Coast Art Festival 2020! Alla personer, organisationer och företag inbjuds att delta. Under mötet samlas vi runt frågeställningen Vad skulle du vilja skapa/genomföra som en del av Lights 2020?

Festivalen går av stapeln 31 jan–1 feb 2020. Årets tema är dans och Open Space-mötet är det första planeringstillfället. Festivalens innehåll byggs genom att organisationer, företag och enskilda personer är med och skapar aktiviteter och visar upp sig och sina verk. Festivalkonceptet som rör sig kring tillfällig offentlig konst i Örnsköldsviks stadskärna kan tolkas brett utifrån temat. Vi välkomnar särskilt andra konstformer och kreatörer med olika utgångspunkter.

Syftet med Open Space-mötet är att samla alla som har idéer inför Lights - High Coast Art Festival 2020 och att utveckla dessa idéer gemensamt. Målet är fler programpunkter och nya spännande samarbeten. Arbetssättet under kvällen är fritt och kreativt. Det bygger på mötet med andra, där du själv känner störst engagemang. Mötet är en möjlighet att utveckla programpunkter du skulle vilja genomföra, hitta samarbetspartners samt bidra till andras idéer.

Vi bjuder på kvällsmacka och kaffe/te. På plats finns mer information om festivalen, tips på lokaler och olika finansieringsmöjligheter. Välkommen att delta och utveckla idéer tillsammans med andra!

Tid: Onsdag 28 augusti, kl 17:30–20.
Plats: Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik.

Anmäl dig i formuläret nedan senast söndag 25 augusti.

Anmälan
Lights 2019

En konsthändelse som lyste upp i mörkret

Lights – High Coast Art Festival 2019 var en festival baserad på tillfällig offentlig konst. Festivalen lät människor som inte självmant söker upp konstens rum bli drabbade av den på stadens gator.

Konstfestivalen lyste upp Örnsköldsviks stadskärna – därav namnet Lights.

Bakgrund

Idén med Lights - High Coast Art Festival kom fram i en workshop med fria aktörer och kommunala tjänstepersoner. Genomförandet bygger på gemensamma insatser.

Örnsköldsviks museum & konsthall är huvudansvarig för festivalen. Några samverkansparter 2019 var Elite Plaza Hotel, First Hotel Statt, ÖKKV (Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad), Galleri Lokomotiv, Bohag, Pelle Holmströms fastigheter, HCO AB, Waynes coffee, Cesam (centrum i samverkan), Umeå Konsthögskola, HCC (High Coast Creative) samt Paradiset, Sliperiet och Världsklass, Örnsköldsviks kommun.

Sidan uppdaterades

2019-08-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mer information

Open Space är en metod för att i stora grupper gemensamt utveckla idéer eller lösa problem. Deltagarna har det fulla ansvaret att ge mötet ett innehåll och att organisera sig utifrån ett givet tema eller en huvudfrågeställning. Ett effektivt och roligt sätt att mötas i utvecklingsfrågor som gör att energin och kreativiteten hålls levande under hela träffen.

Mer information

Lights - High Coast Art Festival genomförs för andra gången 2020 med målet att bli ännu bättre och att involvera fler. Visionen är att alla ska kunna möta offentlig konst i sin vardag. Ansvariga är Örnsköldsviks museum & konsthall och Världsklass Örnsköldsvik, i samarbete med alla som vill delta.