Du är här:

Vad är mobila fritidsledare?

Mobilt arbete innebär att fritidsledaren arbetar för att bredda ungas livskvalitét och handlingsutrymme. Vi kan inte låta geografi begränsa vårt arbete eller ungas liv. Mobila fritidsledare möter unga på arenor där de unga redan finns för att trygga vuxna ska vara en naturlig del av ungas vardag. Alla arenor där unga samlas skapar möjlighet för möten som kan leda till god verksamhet och goda relationer. När fritidsledaren tar plats på dessa arenor möter de unga, både grupper och individer, som de eventuellt inte nått tidigare.

Vad gör mobila fritidsledare?

De mobila fritidsledarna vänder sig till unga i målgruppen 13-25 år med fokus på högstadie- och gymnasieelever. De coachar, möter unga på deras egna arenor och låter sig inte begränsas av en bestämd plats och miljö. Alla ungdomar är deras ungdomar och oavsett var de mobila fritidsledarna arbetar eller var ungdomarna bor så förtjänar de lika mycket utrymme. De mobila fritidsledarna bedriver ett aktivt Värdegrundsarbete där miljötänk, jämlikhet, jämställdhet, delaktighet, inflytande, inkludering och ett drogförebyggande förhållningssätt utgör kärnvärdena.

Sidan uppdaterades

2019-09-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pernilla Grundström
Fritidskonsulent
070-653 56 33
Skicka e-post

Sonja Sjölund
Fritidskonsulent
070-191 98 44
Skicka e-post