Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Du är här:

Utbildning och barnomsorg

Förskolebarn

För dig som har vårdnaden om barn i förskoleåldern, 1-5 år.

Skolelever

För dig som har vårdnaden om barn i skolåldern, 6-16 år, eller själv är elev.

Gymnasieelever

För dig som ska börja gymnasiet, är gymnasieelev eller som är förälder.

Vuxenstuderande

För dig som vill studera eller studerar som vuxen.

Eftergymnasial utbildning

Fristående verksamhet

För dig som driver eller vill starta fristående skolverksamhet.