Länk till startsidan

Resa till och från grundskolan

Bra att veta

Skolskjuts är kostnadsfri skjuts mellan hemmet och skolan. En elev har rätt till skolskjuts om hen går i den skola som kommunen har anvisat och uppfyller kriterierna för skolskjuts. Skolskjutsen kan se ut på olika sätt. Inom vissa områden beviljas skolskjuts med vanlig linjetrafik, i andra områden kan det vara upphandlad skolbuss eller skoltaxi.

Ungdomskortet gäller för alla barn- och ungdomar 7-19 år, som varaktigen vistas i Örnsköldsviks kommun. Kortet gör att du kan resa gratis året om, alla dagar Din Turs bussar inom hela kommunen. Kortet gäller inte kommersiell busstrafik och Norrtåg.

Ditt namn ska skrivas på etiketten på kortets baksida för att vara giltigt. Du måste alltid ha med dig ditt ungdomskort när du ska åka buss. Om du inte har med dig ditt kort måste du betala för resan. Det första kortet du får är helt kostnadsfritt, men tappar du bort kortet eller om det förstörs kostar det 300 kronor att få ett nytt.

Cykel- och mopedparkering

Elever som går i grundskola och gymnasium i Örnsköldsviks kommun erbjuds cykel-och mopedparkering i anslutning till skolan. Kommunen tillhandahåller däremot inte parkering till elever för bil, mopedbil eller epatraktor.

Kontakt

Resa till och från grundskolan

E-post: skolskjuts@ornskoldsvik.se

Kontakta handläggare via kontaktcenter

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.