Elevenkäten 2019

Just nu genomför vi på Bildningsförvaltningen en elevenkät för våra elever från årskurs fyra till studerande vid vuxenutbildningen.

Bildningsförvaltningens elevenkät har genomförts sedan 2010 och utgör ett viktigt underlag för oss i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten ger oss viktiga indikationer i vårt ständiga utvecklingsarbete för en god och hög kvalitet i våra skolformer.

Enkäten besvaras elektroniskt via dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Elever i åk 4-9 erhåller inloggning till respektive enkät från sin lärare och når enkäten via länken nedan.

Elevenkät åk 4-9länk till annan webbplats

Elever på gymnasiet respektive vuxenutbildning når enkäten via länk som erhålls av respektive skola.

Har du några frågor eller funderingar kring elevenkäten, kontakta:
Mats Burström
Kvalitetsledare, Bildningsförvaltningen
Örnsköldsviks kommun
073-274 62 75
Skicka e-post


Aktuelltartikel publicerad av: Magdalena Åstrand

2019-03-21