Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Fjärrundervisning för vissa program vid Örnsköldsviks gymnasium och distansundervisning för Vuxenutbildningen införs

Från och med måndag 23 november övergår vissa program vid Örnsköldsviks Gymnasium årskursvis till växelvis fjärrundervisning. Fjärr innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder datorn för kommunikation mellan lärare och elever. De program som inledningsvis ingår i denna lösning är samtliga program i lokalerna på Nolaskolan samt teknikprogrammet i lokalerna på Parkskolan. Övriga program berörs i dagsläget inte av beslutet, förutom kurser inom individuellt val

Beslutet om fjärrundervisning är taget för att tunna ut antalet elever i skolbyggnaderna och i kollektivtrafiken samt för att bidra till att minska risken för smittspridning. Beslutet gäller fram till och med jullovet eller till dess annat beslut fattas.

Vuxenutbildningen inför distansundervisning

För studerande vid Vuxenutbildningen gäller distansundervisning för samtliga studenter från och med måndag 23 november. Beslutet gäller fram till och med jullovet eller till dess annat beslut fattas.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-11-20