Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Kurator

Kuratorns kompetenser

  • ska tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer.
  • utreda och bedöma den sociala och pyskosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag infor beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • ge handledning och konsultation till skolpersonal bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
  • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gällervärdegrund och likabehandling.
  • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

 

Kuratorer grundskolan

Namn

Telefon

E-post

Skola/skolor

Angelica Diamant

073-023 12 20

Skicka
e-post

Högland, Sörliden

Annica Wärja

076-126 85 13

Skicka
e-post

Bjästa, Köpmanholmen,
Sidensjö

Anna Ström

072-248 33 43

Skicka
e-post

Högland, Sörliden

Caroline Edström

0660-884 86

Skicka
e-post

Hållänget, Gene

Ewa Bylin

070-339 21 47

Skicka
e-post

Själevad, Myckling, Haffsta

Ida Skogman

073-065 29 91

Skicka
e-post

Anundsjö, Mo, Norrflärke,

Mellansel, Skorped

Linda Eriksson

073-037 69 80

Skicka
e-post

Bjästa, Sidensjö,
Köpmanholmen

Madeleine Proos

073-270 98 15

Skicka
e-post

Högliden, Örnsköld

Malin Dahlberg

070-361 01 87

Skicka
e-post

Änget, Skärpe

Moa Högberg

076-135 21 90

Skicka
e-post

Husum, Idbyn, Banafjäl,

Sund

Sandra Sundefors

073-065 29 91

Skicka
e-post

Anundsjö, Mo, Norrflärke,

Mellansel, Skorped

Therése Lundgren

070-287 68 37

Skicka
e-post

Domsjö, Björna

Veronica Lundholm

070-184 96 64

Skicka
e-post

Alne, Järved


Kuratorer gymnasieskolan

Namn

Telefon

E-post

Skola/skolor

Johanna Bergkvist

0660-889 77
073-274 83 58

Skicka
e-post

Nolaskolan

Sandra Lindeberg

070-191 98 51

Skicka
e-post

Nolaskolan

Eva Rödin

0660-889 92

070-190 02 94

Skicka
e-post

Parkskolan

Sidan uppdaterades

2021-01-22

Sidansvarig: