Skolpsykolog

Skolpsykologens kompetenser

  • ska tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
  • ge handledning/konsultation till skolans personal kring individer och grupper
  • bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger
  • bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
  • ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Grundskolan

Eva Sahlin
Skolpsykolog för Änget, Skärpe, Björna, Gideå, Trehörningsjö
073-064 60 26
Skicka e-post

Anna Eklund
Skolpsykolog för Gene, Sund, Bredbyn, Mellansel, Mo, Skorped
072 - 571 71 39
Skicka e-post

Ann Persson
Skolpsykolog för Örnsköld, Domsjö, Bjästa, Köpmanholmen, Sidensjö
072-200 39 94
Skicka e-post

Ida Johansson
Skolpsykolog för Sörliden, Husum, Högland
072-571 70 34
Skicka e-post

Erik Karlsson
Skolpsykolog för Alne, Järved, Hållänget, Själevad, Haffsta, Myckling
070-292 52 17
Skicka e-post

Gymnasieskolan

Martina Holmbom
0660-883 59
Skicka e-post