Du är här:

Ansöka eller avanmäla

Ansöka

Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan

Ansökan görs av vårdnadshavare via särskild blankett.

Ansökan grundskolanPDF

Ansökan gymnasieskolanPDF

Sista datum för ansökan till nästkommande termin
30 april - hösttermin
31 oktober - vårtermin

Modersmålsundervisning är frivilligt och kostnadsfritt för föräldrarna.

Förutsättningar

Ansökan om modersmålsundervisning behandlas under följande förutsättningar:

- att minst fem elever i kommunen ansöker om modersmålsundervisning i ett språk.

- att en lämplig lärare finns.

Undantagsregler finns för de nationella minoritetsspråken.

Beslut

Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Vid avslag kan en ny ansökan skickas in.

Avanmäla

Vårdnadshavare har ansvar att göra en avanmälan när modersmålsundervisning ska avslutas.

Avanmälan grundskolanPDF (inklusive förskoleklassen)

Avanmälan gymnasieskolanPDF

Sidan uppdaterades

2019-10-02

Sidansvarig: