Du är här:

Ansöka eller avanmäla

Ansöka

Modersmålsundervisning är frivilligt och kostnadsfritt.

Modersmålsundervisning i grundskolan

Ansökan görs av vårdnadshavare via särskild blankett.

Ansökan grundskolanPDF

Sista datum för ansökan till nästkommande termin
30 april - hösttermin
31 oktober - vårtermin

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Ansökan görs av vårdnadshavare eller av eleven själv via särskild blankett.

Ansökan gymnasieskolanPDF

Sista datum för ansökan till nästkommande läsår
30 april - kurserna i ämnet Modersmål startar i början av varje läsår.


Förutsättningar

Ansökan om modersmålsundervisning behandlas under följande förutsättningar:

- att minst fem elever i kommunen ansöker om modersmålsundervisning i ett språk.

- att en lämplig lärare finns.

Undantagsregler finns för de nationella minoritetsspråken.

Beslut

Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Vid avslag kan en ny ansökan skickas in.

Avanmäla

Vårdnadshavare har ansvar att göra en avanmälan när modersmålsundervisning ska avslutas.

Avanmälan grundskolanPDF (inklusive förskoleklassen)

Avanmälan gymnasieskolanPDF

Sidan uppdaterades

2020-03-11

Sidansvarig: