Du är här:

Flerspråkigt Centrum - Om oss

Flerspråkigt Centrum arbetar med pedagogiskt stöd, utveckling och undervisning för flerspråkiga barn och elever. Verksamheten sträcker sig från grundskolan till och med gymnasieskolan.

Språkbredd

Vi har en stor språkbredd bland våra lärare som tillsammans täcker in 21 olika språk.

Dessa språk är arabiska, engelska, finska, franska, khmer, kinesiska, kroatiska, nordkurdiska, nordsamiska, oromo, dari/persiska, polska, portugisiska, ryska, somaliska, spanska, swahili, thailändska, tigrinja, turkiska och tyska.

Verksamhetsområden

  • integrationsstöd för nyanlända barnfamiljer
  • modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • förstärkt modersmålsstöd och modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • studiehandledning på modersmålet i grundskolan och gymnasieskolan

Sidan uppdaterades

2019-03-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Besöksadress

Flerspråkigt Centrum
Strandgatan 7i
89139 Örnsköldsvik