Du är här:

Integrationsstödjare - Om oss

Integrationsstödjare arbetar för att underlätta och stödja dialogen mellan förskolan/skolan och nyanlända familjer under de första åren. Integrationsstödjare är goda förebilder och skapar förståelse mellan olika kulturer i familjerna och förskolan/skolan.

Integrationsstödjares uppdrag

  • Informera om det svenska skolsystemet.
  • Delta på samtal i förskolan/skolan som rör barns utveckling och lärande.
  • Ge förklaring på modersmålet om förskolans/skolans pedagogiska arbete och rutiner.
  • Vara en resurs och stödja familjen i praktiska frågor.

Vi är integrationsstödjare!

 

Fahad Jamali

Språk: arabiska, svenska

073-091 30 53
Skicka e-post

 

Moustafa Hassoun

Språk: arabiska, engelska, svenska

070-190 61 64
Skicka e-post

 

Abdi Ali

Språk: somaliska, svenska

073-270 20 22 
Skicka e-post

 

Solomon Luelseged

Språk: amhariska, oromo, tigrinja, engelska, svenska

073-270 20 23
Skicka e-post

 

Shoayb Ibrahimi

Språk: dari, persiska, engelska, svenska

073-060 74 75
Skicka e-post

Sidan uppdaterades

2019-12-19

Sidansvarig: