Du är här:

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Från 1 januari 2018 är eleverna i kommunens skolor och friskolor samt barn inom förskolan försäkrade i Svenska Kommun Försäkrings AB.

Försäkringsnummer är O 01 Ö 18:1.

Verksamhetstid/vistelsetid/skoltid

Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola och förskola, lektion och rast eller motsvarande samt resa till och från. Som resa i detta sammanhang menas den direkta vägen till och från skolan eller förskolan.

Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Om en skada har inträffat och du som förälder/elev vill göra en anmälan till försäkringsbolaget, använd blanketterna till höger eller vänd dig till närmaste skolområdesexpedition där blanketterna kan skrivas ut.

  • Skicka skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget. Försäkringsnumret finns i försäkringsinformationen.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  • Tänk på att ev. taxiresor i samband med skadan skall vara föreskrivna av läkare och prövade av försäkringsbolaget.

Man kan kontakta försäkringsbolaget tel 010-410 71 06 eller olycksfall@crawco.se för information.

Skador som inträffade före 1 januari 2018

För nya skadeanmälningar som gäller skador som inträffade före 1 januari 2018, kontakta elevförsäkringsansvarig Eric Bagger, 070 - 662 10 82.

Om du har ett pågående ärende hos ett bolag som kommunen har anlitad tidigare så ska du ha fortsatt kontakt med det bolaget. 

Sidan uppdaterades

2019-01-22

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Eric Bagger 
Tel 070 - 662 10 82
Skicka e-post