Avgifter

Kommunens avgifter för förskola, fritidshem och familjedaghem är beslutad av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Avgifterna gäller för kommunala förskolor, fritidshem och familjedaghem och några fristående förskolor.

Förändrad barnomsorgstaxa gäller från 1 januari 2019. Avgiften för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst före skatt. Högsta avgiftsgrundade inkomst före skatt är 47 490 kr per månad och hushåll.

Barnomsorgsavgift betalas 12 månader per år oavsett ledighet och semester.

Avgiften kan förändras om familjens inkomst ökar eller minskar. Inkomständringar, familjeförändringar ska du som är vårdnadshavare anmäla till oss.

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 osv. Avgift tas ut för barn 1, barn 2 och barn 3. För barn 4 betalas ingen avgift.


Så beräknas avgiften för förskola,

familjedaghem, fritidshem

Fritidshemsplats endast under

skollov

Läs mer här!

Läs mer här!

 

Förskola och familjedaghem barn 1-5 år

Högsta avgiftsgrundande inkomst 47 490 kr

Förskola

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1 425 kr

Barn 2

2%

950 kr

Barn 3

1%

475 kr

  

Förskola och familjedaghem barn 3-5 år

För barn 3-5 år som abonnerar på plats året om, reduceras avgiften upp till 15 timmar från 1 sep det år barnet fyller 3 år. Detta enligt rätten till Allmän förskola. För barn som endast har allmän förskola, dvs 15 timmar/vecka, under perioden 1 september - 31 maj debiteras ingen avgift.


3-5 åringar

Högst

Barn 1

1 069 kr

Barn 2

713 kr

Barn 3

356 kr

 
                                                             
Fritidshem för skolbarn 6 – 13 år

Fritidshem

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

950 kr

Barn 2

1%

475 kr

Barn 3

1%

475 kr


Avgift för skolbarn gäller fr om 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

 

Avgift för lovplats

Vi erbjuder vårdnadshavare att söka tillfällig plats på fritidshem vid behov under skollov. Avgift betalas för antal bokade dagar.

Antal dagar

Avgiftsdel

Högsta kostnad

1-5 dagar

1/4 månadsavgift

högst 238 kr

6-10 dagar

1/2 månadsavgift

högst 475 kr

11-22 dagar

Hel månadsavgift

högst 950 kr

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förskoleadministration
Kontaktlista