Alne förskola

Alne förskola

Välkommen till Alne förskola!

Alne förskola finns i Alneskolans lokaler. Det ligger i ett villaområde med närhet till både skog och hav samt en anlagd lekpark.

Organisation

På förskolan går ca hundra barn mellan 1-5 år fördelat på sex grupper. Lillmyran och Stormyran, Lillkotten och Storkotten, Lärkan och Ugglan.

Trygg och lärorik miljö

Begreppen demokrati, värdegrund, jämställdhet och lustfyllt lärande utgör grunden för all vår verksamhet i förskolan.

Varje barn ska få känna att de är delaktiga och har inflytande över sin egen vardag. De ska få utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter, att göra framsteg och övervinna svårigheter. Barnen ska lämna vår förskola med självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Utflykter till skogen

Till skogen och havet som finns på gångavstånd görs regelbundna utflykter för att barnen ska få upplevelser av varierad skog och natur. Målet är att barnen ska upptäcka känslan och glädjen med naturen.

Fördjupning i pedagogisk dokumentation

Under läsåret 2017/2018 kommer all personal att fördjupa sig i pedagogisk dokumentation. Kunskapen ska används som ett verktyg för att föra vårt pedagogiska arbete framåt och utveckla verksamheten utifrån barnens olika behov och intressen.

Pedagogisk dokumentation handlar om att förändra och utveckla vårt förhållningssätt till varandra, se samband mellan den pedagogiska miljön och materialet vi erbjuder, samt hur vi pedagoger ser och utmanar barnens lärprocesser.

Mat och måltider i förskolan

Sidan uppdaterades

2019-08-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Alne förskola
Norra skepparvägen 101 
891 78 BONÄSSUND   

Avdelningar
Lillmyran och Stormyran
0660 - 26 54 84

Lillkotten 072 - 203 51 45
Storkotten 073 - 275 46 68

Lärkan och Ugglan
0660 - 26 51 23

Rektor
Ulla Samuelsson
0660 - 26 54 67
073 - 275 40 10
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista