Du är här:

Ängsmarkens förskola

Välkommen till Ängsmarkens förskola!

På Ängsmarkens förskola ser vi ett kompetent och nyfiket barn. Ett barn som ska mötas som medmänniska, där olikheter berikar. Ett barn med egen lust och kraft att leka, upptäcka, utforska, lära, utvecklas och få förundras i samspel med andra och världen runtomkring. Ett barn som är medskapare av sin egen kunskap och sina medmänniskors gemensamma kunskap.

Pedagogerna ska vara medforskande och ge barnen möjlighet att påverka sitt eget lärande. På Ängsmarken jobbar vi utifrån förskolans läroplan

Läroplanen för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Lpfö18) Läroplanen och verksamhetsidén utgör grunden för vår förskola. Vår värdegrund, med bland annat begreppen demokrati, jämställdhet och allas lika värde är viktiga för vår verksamhet. Varje barn ska känna att de är delaktiga och har inflytande över sin vardag och över sitt eget lärande. Lärandet och leken skall vara lustfyllt och barnen skall ha möjlighet att få använda alla sina sinnen samt att skapande, kreativitet och nyfikenhet skall genomsyra barnens vardag. Barnen skall lämna vår förskola med ett stort självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Förskolans barnsyn och arbetssätt ska ge barnen förutsättningar att utveckla grundläggande demokratiska värderingar och få förståelse för en hållbar utveckling. På Ängsmarken ska vi ha ett öppet klimat där alla familjer välkomnas att föra en dialog med pedagogerna kring förskolans mål, utifrån förskolans styrdokument.

Alla som kommer till Ängsmarkens förskola ska känna sig välkommen. Förskolan skall vara en plats att längta till!


Miljö

Ängsmarkens förskola är en nybyggd förskola i Gullänget och ligger nära Ängetskolan. På Ängsmarken möts barn och pedagoger på våra gemensamma mötesplatser ex. torgen, restaurangerna, ateljeé och i vår utemiljö. Förutom dessa miljöer har vi 8 hemvisten.

Organisation

På förskolan kommer 120 fantastiska barn i åldrarna 1-6 år att få leka och lära. Dessa barn är fördelade på åtta hemvisten.

  • Lekfullheten, Nyfikenheten, Kreativiteten och Möjligheten har barn i åldrarna 1-2 år
  • Olikheten, Meningsfullheten, Hållbarheten och Delaktigheten har barn i åldrarna 3-6 år


Sidan uppdaterades

2019-12-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ängsmarkens förskola
Älgvägen 23
891 43 Örnsköldsvik

Avdelningar
Plan 1

Lekfullheten 073-043 86 28
Nyfikenheten 073-042 71 75
Plan 2
Möjligheten 072-503 56 62
Kreativiteten 070-190 90 40
Plan 3
Meningsfullheten 070-190 90 39
Olikheten 070-190 61 94
Plan 4
Hållbarheten 073-274 83 60
Delaktigheten 070-190 90 42


Rektor
Tuovi Silvola
0660-26 52 74
073-274 56 04
Skicka e-post

Pedagogista
Erika Grip
072-220 78 21
Skicka e-post

Specialpedagog
Gunilla Westberg
072-504 72 61
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista