Gideå förskola

Gideåskolan

Välkommen till Gideå förskola!

Gideå förskola finns i småorten Gideå som ligger cirka 3,5 mil från Örnsköldsvik. Utifrån förskolans läroplan strävar vi efter att alla barn ska känna sig delaktiga och få inflytande i verksamheten, att var delaktig genererar lärande. Vi vill erbjuda en god pedagogisk verksamhet som möjliggör grunden för ett livslångt lärande där vi, barn och pedagoger, leker, lär och utvecklas tillsammans. Att vistas på förskolan ska vara tryggt, lärorikt och lustfyllt.

Organisation

Förskolan består av fyra avdelningar och barnen hos oss är mellan 1–5 år. Förskolan inryms i skolbyggnaden för Gideåskolan F-6 vilket ger barnen en naturlig övergång till förskoleklass och fritidshem.

Miljö

Vi inramas av en härlig utemiljö med flera fina när-naturområden av både skog, ängsmark och vatten. På skolgården har vi vintertid även tillgång till en skridskobana, vår utemiljö gör helt enkelt att vi gärna är utomhus.

Sidan uppdaterades

2020-04-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Gideå förskola
Skollärarv. 3
Box 20
896 93 Gideå

Avdelningar
Blåklockan 073-088 20 92
Prästkragen 070-109 45 62
Solrosen 072-221 57 39
Violen 073-071 53 40

Rektor
Catrin Lundkvist
070-713 01 02
Skicka e-post

Bitr. Rektor
Helena Gustavsson
076-017 73 14
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista