Gideå förskola

Gideåskolan

Välkommen till Gideå förskola!

Gideå förskola finns i småorten Gideå som ligger cirka 3,5 mil från Örnsköldsvik. Förskolan inryms i skolbyggnaden för Gideåskolan F-6. Hos oss strävar vi efter att lägga grunden för ett livslångt lärande där leken är av stor betydelse. Vi vill erbjuda en god pedagogisk verksamet både inomhus och utomhus där leken, lärande, fostran och omsorg är grunden. Att vistas på förskolan ska vara tryggt, lärorikt och lustfyllt.

Organisation

Förskolan består av fyra avdelningar namngivna av blommor och barnen hos oss är mellan 1-5 år.

Miljö

Vi inramas av en härlig utemiljö med flera fina närnaturområden av både skog, ängsmark och vatten. På skolgården finns även tillgång till skridskobana vintertid och miljön gör helt enkelt att vi gärna är utomhus ofta.

Språkutvecklande arbetssätt

Verksamheten genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt för såväl talspråk som skriftspråk där vi utgår från den så kallade Karlstadmodellenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Babblarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Hattens förlag.

Värdegrund

Att hitta sin egen identitet och att bli stark i den och i sig själv är viktiga bitar för oss. Att barnen exempelvis får lärdom och insikt i orden stopp och nej samt vad dessa innebär och den respekt dessa ord ska medföra.

Delaktighet och inflytande

Känslan av att känna sig delaktig och få inflytande i vad som bestäms, händer och sker är något vi vill ge barnen. På enkla sätt försöker vi därför involvera dem i verksamhetens syfte, innehåll och mål. Att vara delaktig genererar lärande.

Sidan uppdaterades

2020-01-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Gideå förskola
Skollärarv. 3
Box 20
896 93 Gideå

Avdelningar
Blåklockan 073-088 20 92
Prästkragen 070-109 45 62
Solrosen 072-221 57 39
Violen 073-071 53 40

Rektor
Catrin Lundkvist
070-713 01 02
Skicka e-post

Bitr. Rektor
Helena Gustavsson
076-017 73 14
Skicka e-post

Förskoleadministration
Kontaktlista